Oecumenische Bijbelstudie

Ieper kent een lange traditie van oecumenisch met elkaar optrekken. Komend seizoen willen we deze verbondenheid weer concreet vorm geven en een oude traditie in ere herstellen: de oecumenische Bijbelstudie. Christenen van elke geloofstraditie zijn welkom – en ook natuurlijk ook iedereen zonder kerkelijke achtergrond die geïnteresseerd is in de Bijbel. Iedereen leest de Bijbel met zijn of haar eigen achtergrond en traditie in gedachten. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en op die manier nieuwe schatten zullen opdelven uit de Bijbel die we op onszelf wellicht gemist hadden. We komen daarom bij elkaar met respect voor ieders traditie.
We zullen dit jaar tijdens onze studies het Johannesevangelie met elkaar lezen. De organisatoren van de studie zullen ons aan de hand van hun eigen expertise wegwijs maken in dit evangelie. Ook is er uiteraard gelegenheid om met de deelnemers van gedachten te wisselen. In het Johannesevangelie zien we de weerslag van het leven van Jezus. De keuze voor het Johannesevangelie zal ons hopelijk helpen om met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van Jezus’ leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.