Dominee

Op 11 augustus 2019 heeft Eleonora Hof het beroep van de Protestantse Gemeente Ieper aangenomen. Op 3 november 2019 is zij in een feestelijke en plechtige dienst bevestigd als predikant.

Korte biografie

Eleonora Hof (1986) studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (Heverlee) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het afronden van haar Master ging zij werken als promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, waar zij haar promotieonderzoek in 2016 afgerond heeft. Sinds zomer 2018 is zij als proponent verbonden aan de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Profiel

Kernwaardes zijn voor mij: inclusiviteit, verbinding en dialoog. Vanuit het vertrouwen in de liefdevolle nabijheid van God in Jezus Christus kunnen we met elkaar bouwen aan een levendige en vooral ook zorgzame gemeente. Het evangelie van Christus brengt een nieuw perspectief op een werkelijkheid waarin we onze verschillen kunnen verbinden en waarin mensen recht doen en recht gedaan worden.
Mijn kerntaak is het voorgaan in de eredienst: om via muziek en homilie het goede nieuws van Jezus concreet te maken in ons dagelijkse leven. Verder neemt het pastoraat een belangrijk deel van mijn werkweek in: om mensen nabij te zijn in de scharniermomenten van hun leven. Als derde heeft het opbouwwerk mijn bijzondere aandacht: de oecumenische Bijbelstudie en de catechese aan tieners.
Als predikant van een kleine gemeente is voor mij de verbinding en inbedding met de stad Ieper en omliggende kernen van groot belang. Oecumenisch denken is voor mij vanzelfsprekend: ik ben vertrouwd met diverse tradities en vind het van belang om op een organische manier samen te kunnen werken met andere christelijke geloofsgemeenschappen.

Contact

De Protestantse predikant is niet alleen beschikbaar voor de leden van de kerk, maar heeft een bredere functie. Voor vragen over de Protestantse eredienst, interreligieuze dialoog en samenwerking rond thema’s van vrede en inclusief samenleven kunt u ook bij haar terecht. Zij is bereikbaar via  onderstaand contactformulier.

    Activiteitenkalender

    Geen activiteiten.