Afspraak maken

Publieke functie

De Protestantse voorganger fungeert als het aanspreekpunt voor de Protestantse eredienst. Zij is daarom beschikbaar als dialoogpartner binnen de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog. De predikant vertelt op verzoek graag wat over het hedendaags Protestantisme en de geschiedenis van de Protestanten in de Westhoek. Op afspraak is het kerkgebouw te bezichtigen door groepen, bijvoorbeeld door schoolklassen als onderdeel van het de verkenning van diverse levensbeschouwingen.

Persoonlijk gesprek

Het is ook mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te vragen met de predikant. Zij kan met u meedenken over zingeving en levensvragen. Omdat zij gebonden is aan het beroepsgeheim, bent u verzekerd van uw privacy. Rond de scharniermomenten van het leven: geboorte, huwelijk en overlijden kan zij met u meedenken. Zij zal in alle openheid naar u luisteren, meedenken en uw persoonlijke overtuigingen respecteren. Als predikant is zij echter niet opgeleid voor het verlenen van psychologische hulp. Een afspraak met een predikant kan nooit psychologische hulpverlening vervangen en indien noodzakelijk zal zij u doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instanties.

Contact

Tijdens kantooruren is de predikant te bereiken via onderstaand contactformulier:

    Activiteitenkalender

    Geen activiteiten.