Prekenserie 1 Petrus

Samen lezen uit 1 Petrus

In deze tijd na Pasen willen we graag een mini-serie over 1 Petrus behandelen in de zondagse diensten. De brief van Petrus is namelijk bij uitstek geschikt voor deze tijd na Pasen, want het geeft heel concrete tips over hoe je kan leven als christen. Het is een brief vol hoop! Deze brief is geschreven voor christenen “in de verstrooiing”, oftewel, christenen die ver weg van elkaar verspreid wonen, maar wel in contact zijn met elkaar in kleine christelijke gemeenschappen. Zij woonden in wat nu Turkije is. De christenen kwamen niet bij elkaar in de tempel, maar Petrus draait het helemaal om. De christenen zijn zélf een tempel. Want met elkaar vormen zij een bouwwerk waarin God aanbeden kan worden. Dat is voor ons ook een bijzondere uitdaging, nu we niet bij elkaar in de kerk kunnen komen.

In de hand-out ziet u van elke zondag welke gedeelte centraal staat. In het vetgedrukt staat de kerntekst van de zondag. Het zou mooi zijn als u het tekstgedeelte al kan lezen vóór de kerkdienst van de zondag.

Samen lezen uit 1 Petrus

26 april 2020

Thema: Wat is een zinvol leven?
We zijn vrijgekocht uit het zinloze leven waarin we verkeerden. Dankzij de opstanding van Christus hebben we een nieuw perspectief. Alles wat we doen, heeft waarde vanwege Christus. Elk goed woord dat we spreken, elk kaartje dat we sturen. Maar toch hoor ik van veel mensen dat ze het lastig vinden om zin te vinden in deze coronacrisis. Hoe kunnen we door deze tekst de hoop weer terug krijgen?

Centrale tekst:
1 Petrus 1: 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd

Tekst van de liturgie en preek
Download Script online viering 26 april 2020

10 mei

Thema: Samen verder bouwen
We komen niet meer samen in een kerkgebouw, maar we zijn nog wel écht kerk. Want volgens Petrus mogen we onszelf gebruiken als bouwstenen om een fantastisch bouwwerk te maken: namelijk een tempel van God. Daar hebben we alle gelovigen voor nodig, want iedereen heeft zijn of haar eigen gaven en talenten.

Centrale tekst:
1 Petrus 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.

Download 10 mei 2020 – script orde van dienst

17 mei

Thema: respectvol getuigen van de hoop
Ook al zijn de omstandigheden moeilijk, we hebben wél hoop. En hopelijk (!) straalt dat ook af op de mensen rond ons. We spreken nog steeds langs de digitale weg veel mensen, en dat is telkens weer een manier om te getuigen van onze hoop. Dat we de moed niet opgeven, omdat we een ander perspectief hebben. Maar, getuigen kan een negatieve klank hebben. Alsof je drammerig wordt en je geloof wil opdringen. Daarom geeft Petrus in vers 16 een aantal duidelijke richtlijnen over hoe we getuige zijn: altijd met respect!

Centrale tekst:
1 Petrus 3:15: Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Download: Script Online viering Protestantse Kerk Ieper – 17 mei 2020

24 mei

Orde van Dienst 24 mei 2020 – Rabotkerk

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.