Doop

De Protestantse Kerk kent net als de Katholieke kerk het doopsel, alleen noemen wij het meestal doop. De doop is ook bij ons een sacrament. Wij dopen kinderen en ook volwassenen die op een latere leeftijd christen willen worden. De Protestantse Kerk en de Katholieke Kerk erkennen elkaar doop. Dat betekent dat als u katholiek gedoopt bent, u niet alsnog gedoopt hoeft te worden als u lid wordt van de Protestantse Kerk.

De betekenis van de doop vinden we in Kolossenzen 2:12 waar staat:

“Toen u gedoopt werd bent u immers met Christus begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.”

Dat betekent dat we als we gedoopt worden een nieuw leven beginnen: een leven met Christus omdat we geloven dat Christus onze zonden heeft vergeven.

Omdat wij een kleine kerk zijn, hebben wij relatief weinig mensen die gedoopt worden. We kunnen daarom maatwerk bieden voor zowel ouders die hun kinderen willen dopen als volwassenen. Het begint allemaal met een eerste gesprek waarin we spreken over de motivatie om te dopen. Daarna kijken we wat er verder nog nodig is aan geloofsopvoeding of vorming en kunnen er eventueel nog een aantal avonden volgen met gesprek en verdere verdieping. Daarna wordt de dienst samengesteld in samenspraak met de doopouders en/of dopeling. onderwijs. De doop vindt altijd plaats in een gewone kerkdienst zodat alle gemeenteleden hierbij aanwezig kunnen zijn. De doop is een feestelijke gebeurtenis die we graag samen vieren!

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.