Zondagse dienst

Eredienst

Elke zondagmorgen verzamelen wij ons voor een eredienst. Iedereen is welkom. Om 10.00 uur beginnen we met de opening: met liederen en bemoedigende woorden. Daarna wordt meer verteld over het thema van de zondag. We volgen daarbij het bijbelleesrooster van de Eerste dag, een oecumenisch gemaakte volgorde, die ons inspireert om ons te bezinnen op de betekenis van de vroegere getuigen voor ons leven van vandaag.

Na de bezinning nemen we tijd voor inzameling van gaven en gebeden: met ons hart wijd open voor elkaar en de wereld om ons heen. Nadat we elkaar met liefde gezegend hebben, kunnen we elkaar met plezier ontmoeten. Er is dan koffie of fruitsap, altijd weer uit de wereld van Oxfam, om ook de eerlijke handel hoog te houden. Omdat we samen willen geloven in een wereld met meer rechtvaardigheid. Geloven dat we daar zelf deel aan hebben.

Op iedere eerste zondag van de maand, delen we brood en wijn (of druivensap), het aloude gebaar dat door Jezus met nieuwe liefde werd ingevuld. We maken daarvoor een kring en we delen het brood dat honger wekt naar gerechtigheid en delen de wijn die dorstig maakt naar een nieuw bestaan.

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.