Partners

Landelijke Kerk

De kerk van Ieper maakt onderdeel uit van de Verenigde Protestantse Kerk België. Wij vinden het belangrijk om niet geïsoleerd kerk te zijn, maar deel uit te maken van een groter verband. De VPKB verenigt een belangrijk deel van de Protestantse Kerken in België. Dit kerkgenootschap maakt zelf ook weer deel uit van de Wereldraad van Kerken, een wereldwijde koepelorganisatie van christelijke kerken. Op deze manier zijn wij verbondenen met christenen wereldwijd.

Regionale Contacten

Er zijn goede contacten met de kerken in Menen, Roeselare, en Kortrijk. Op witte donderdag hebben wij elk jaar een gemeenschappelijke viering waarbij wij met elkaar het Avondmaal vieren.

Federale overheiD en stad Ieper

De Protestantse eredienst is in 1839 bij koninklijk besluit erkend. De voorloper van de huidige Protestantse Kerk werd daarbij aangemerkt als de vertegenwoordiger van het Protestantisme in België. De kerk van Ieper is ook erkend door de federale overheid. Vanwege onze erkenning draagt ook de stad Ieper bij in de werkingskosten van de kerk. Meer informatie over de betrekkingen met de overheid is te vinden op de website van de landelijke kerk.

 

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.