Geloofsbelijdenis doen

Geloofsbelijdenis

De Protestantse Kerk kent geen vormsel of een plechtige eerste communie zoals de Katholieke Kerk dat kent. Wel hebben wij de mogelijkheid om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Dat betekent dat je met de hele kerk als getuige “ja” zegt tegen het geloof. Je spreekt uit dat je bij God wil horen en Hem wilt volgen in de rest van je leven. Op dat moment wordt je ingeschreven als belijdend lid en is het mogelijk om ook een functie in de kerkenraad te vervullen.

Er gaat een periode van voorbereiding vooraf aan het doen van belijdenis, ook wel belijdeniscatechese genoemd. Voor elke kandidaat maken we een programma op maat. Het is in ieder geval belangrijk dat hierin de belangrijkste elementen van het christelijk geloof aan bod komen. Ook gaan we specifiek in op wat het betekent om Protestants te zijn.

Op dit moment bereidt één kandidaat zich voor op het doen van geloofsbelijdenis. In verband met de coronacrisis gaan de gesprekken door via Zoom. De belijdenisdatum is daarom uitgesteld.

In het najaar gaat er weer een nieuw traject van start waarvoor één kandidaat zich heeft aangemeld. Het is nog mogelijk om hierbij aan te haken.

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.