Geschiedenis

De hervormingstijd

In de 16-de eeuw kende het protestantisme in de streek van Ieper een grote bloei. Verschillende kernen van nieuwgezinden groeiden uit tot kerkgemeenschappen. Zes jaar lang (1578 tot 1584) kreeg de stad Ieper een protestants bestuur en werden in de vier kerken enkel protestantse erediensten gehouden.

Daarna laaide de repressie in alle hevigheid op. In Ieper alleen al stierven meer dan 100 mensen de marteldood en duizenden ontvluchtten hun vaderland om elders in vrijheid hun geloof te kunnen belijden (vooral naar Engeland, Nederland en Duitsland).

Na een periode van stilte was er te Ieper vanaf 1677 opnieuw een protestantse gemeenschap die een bloeiend bestaan kende tot het einde van de 18de eeuw.

In de 19dde eeuw waren de sporen van het protestantisme erg vaag.

Een nieuwe start

Na de eerste wereldoorlog was Ieper volledig verwoest. Hulp voor de noodlijdende bevolking was dringend nodig. Toen de Amerikaanse Methodistische kerk in België hulp kwam bieden, werd als eerste plaats Ieper uitgekozen.

Vanuit de Foyer Americain op de hoek van de Rijselsestraat en de Elisabethstraat kreeg dit sociale werk vlug vorm en gestalte. Later, als de meeste noden gelenigd waren, volgde vanuit dezelfde barakken het eerste evangelisatiewerk. De eerste protestantse eredienst werd er gehouden op 25 november 1923. De officiële oprichtingsplechtigheid van de protestantse kerk vond plaats op Hemelvaartsdag, 29 mei 1924.

Tot 1935 blijft de protestantse gemeenschap te Ieper haar erediensten houden in de Foyer Americain. Daarna werd een zaal gehuurd in de Maarschalk Fochlaan.

In 1948 kon uiteindelijk een eigen klein kerkgebouw in gebruik worden genomen, gelegen in de Beluikstraat.

Overzichtsfoto oude kerkgebouw

Interieur van het oude kerkgebouw
Interieur oude kerkgebouw

In 1996 werd op dezelfde plaats het huidige kerkgebouw in gebruik genomen.

… in een groter geheel

Bij haar oprichting in 1924 behorend tot de Methodistische kerk van België, draagt de protestantse gemeenschap te Ieper sinds 1978 de naam Verenigde Protestantse Kerk in België.

Het getuigenis van deze relatief kleine kerk, ontplooit zich in vele richtingen. Te noemen valt hier het godsdienstonderwijs in de officiële scholen,de aalmoezeniersdiensten in ziekenhuizen en gevangenissen, het sociaal dienstbetoon in eigen land en ontwikkelingshulp daarbuiten.

Wil je meer weten over de hervormingstijd in de streek van Ieper, dan verwijzen we graag naar het Geuzenproject Nieuwkerke.

In onze kerk kun je ook een boekje vinden over dit onderwerp: “De hervorming in het Ieperse in heden en verleden.” Geïnteresseerden mogen deze gratis meenemen.

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.