Liturgie openluchtviering 28 juni

Op 28 juni komen we samen in Zonneland. Het is ook mogelijk de dienst thuis mee te beleven. Via YouTube kan u luisteren naar de liederen.
Thema: Een hoopvolle toekomst!? aan de hand van Jeremia 29.

Luister hier de podcast:

U kan de dienst meevolgen via het liturgieblad en hier ook de preek nogmaals nalezen. liturgieblad 28 juni 2020 – inclusief preek

Activiteitenkalender

Geen activiteiten.