Wie zijn wij?

Ons voorstellen

Eredienst

Elke zondagmorgen verzamelen wij ons voor een eredienst. Iedereen is welkom. Om 10.00 uur beginnen we met de opening: met liederen en bemoedigende woorden. Daarna wordt meer verteld over het thema van de zondag, dat we graag ontlenen aan het kindvriendelijke materiaal van Kind op Zondag. We volgen daarbij het bijbelleesrooster van de Eerste dag, een oecumenisch gemaakte volgorde, die ons inspireert om ons te bezinnen op de betekenis van de vroegere getuigen voor ons leven van vandaag. Voordat er een lezing komt met wat uitleg, gaan we daarover in gesprek: iedereen kan meedenken, je kunt ook rustig meeluisteren. We houden niet van dingen die moeten. Ieder mens mag zich vrij voelen.

Na de bezinning nemen we tijd voor inzameling van gaven en gebeden: met ons hart wijd open voor elkaar en de wereld om ons heen. Nadat we elkaar met liefde gezegend hebben, kunnen we elkaar met plezier ontmoeten. Er is dan koffie of fruitsap, altijd weer uit de wereld van Oxfam, om ook de eerlijke handel hoog te houden. Omdat we samen willen geloven in een wereld met meer rechtvaardigheid. Geloven dat we daar zelf deel aan hebben.

Zo kreeg onze kerk in 2013 de titel “Beste Fairtrade-ker van Vlaanderen. En in 2014 werd onze kerk samen met de Steiner school van Ieper benoemd toe FairTrade ambasadeur voor de stad Ieper

Op iedere eerste zondag van de maand, delen we brood en wijn (of druivensap), het aloude gebaar dat door Jezus met nieuwe liefde werd ingevuld. We maken daarvoor een kring en we delen het brood dat honger wekt naar gerechtigheid en delen de wijn die dorstig maakt naar een nieuw bestaan.

post_lrg_broodenbeker

Kinderkerk

Tijdens de eredienst gaan de kinderen met begeleiding naar een eigen plekje: om op hun manier met de goede verhalen bezig te zijn. Maar we beginnen en eindigen met hen samen, omdat we zonder de kinderen de wereld niet echt goed kunnen bekijken.

Ook is er een schat aan liederen die kinderen op het lijf geschreven zijn.

Geschiedenis

De hervormingstijd

In de 16-de eeuw kende het protestantisme in de streek van Ieper een grote bloei. Verschillende kernen van nieuwgezinden groeiden uit tot kerkgemeenschappen. Zes jaar lang (1578 tot 1584) kreeg de stad Ieper een protestants bestuur en werden in de 4 kerken enkel protestantse erediensten gehouden.

Daarna laaide de repressie in alle hevigheid op. In Ieper alleen al stierven meer dan 100 mensen de marteldood en duizenden ontvluchtten hun vaderland om elders in vrijheid hun geloof te kunnen belijden (vooral naar Engeland, Nederland en Duitsland).

Na een periode van stilte was er te Ieper vanaf 1677 opnieuw een protestantse gemeenschap die een bloeiend bestaan kende tot het einde van de 18-de eeuw.

In de 19-de eeuw waren de sporen van het protestantisme erg vaag.

Een nieuwe start

Na de eerste wereldoorlog was Ieper volledig verwoest. Hulp voor de noodlijdende bevolking was dringend nodig. Toen de Amerikaanse Methodistische kerk in België hulp kwam bieden, werd als eerste plaats Ieper uitgekozen.

Vanuit de Foyer Americain op de hoek van de Rijselsestraat en de Elisabethstraat kreeg dit sociale werk vlug vorm en gestalte. Later, als de meeste noden gelenigd waren, volgde vanuit dezelfde barakken het eerste evangelisatiewerk. De eerste protestantse eredienst werd er gehouden op 25 november 1923. De officiële oprichtingsplechtigheid van de protestantse kerk vond plaats op hemelvaartsdag, 29 mei 1924.

Tot 1935 blijft de protestantse gemeenschap te Ieper haar erediensten houden in de Foyer Americain. Daarna werd een zaal gehuurd in de Maarschalk Fochlaan.

In 1948 kon uiteindelijk een eigen klein kerkgbouw in gebruik worden genomen, gelegen in de Beluikstraat. In 1996 werd op dezelfde plaats het huidige kerkgebouw in gebruik genomen.

post_lrg_voorgevel

… in een groter geheel

Bij haar oprichting in 1924 behorend tot de Methodistische kerk van België, draagt de protestantse gemeenschap te Ieper sinds 1978 de naam Verenigde Protestantse Kerk in België.

Het getuigenis van deze relatief kleine kerk, ontplooit zich in vele richtingen. Te noemen valthier het godsdienstonderwijs in de officiële scholen,de aalmoezeniersdiensten in ziekenhuizen en gevangenissen, het sociaal dienstbetoon in eigen land en ontwikkelingshulp daarbuiten.

Wil je meer weten over de hervormingstijd in de streek van Ieper, dan verwijzen we graag naar het Geuzenproject Nieuwkerke.

In onze kerk kun je ook een boekje vinden over dit onderwerp: “De hervorming in het Ieperse in heden en verleden”.

Leave a Reply